අපි ගැන

ඉදිරි ගමන

 • 1
 • ගැන2
 • img_දෙක ගැන
 • ගැන3

අන්චුවාං

හැදින්වීම

Wenzhou Anchuang Machinery Technology Co., Ltd.
*රුයියන් පදනම් කරගත්, Zhejiang හි සුප්‍රසිද්ධ කාර්මික ඇසුරුම් යන්ත්‍රෝපකරණ නගරය, වචනය පුරා අපනයන යන්ත්‍ර.
*අපි අවධානය යොමු කරන්නේ atuomatic intelligence blister ඇසුරුම් යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන මාර්ගය සහ කාටූන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන රේඛා පර්යේෂණ සහ නිෂ්පාදනය කෙරෙහි ය.

 • -
  2013 දී ආරම්භ කරන ලදී
 • -
  අවුරුදු 9 ක පළපුරුද්ද
 • -+
  අභිරුචිකරණය කළ යන්ත්රය
 • -%
  පාරිභෝගික තෘප්තිය

නිෂ්පාදන

අභිරුචිකරණය කර ඇත

උපකරණ

විවිධ

පුවත්

පළමුව සේවාව